Contract: Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021-2022 – Oprava osvětlení a EOV v obvodu OŘ - PD

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 10998
System number: P21V00002046
Contracting authority registration number: 63521120
Date of commence: 25.11.2021
Tender submit to: 07.12.2021 10:00

Title, type and description of contract

 • Title: Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021-2022 – Oprava osvětlení a EOV v obvodu OŘ - PD
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Zhotovení a projednání tří samostatných projektových dokumentací pro tři stavby opravného charakteru, a to:

1. PD – Oprava osvětlení v dD3 Hlučín
Projektová dokumentace pro provedení stavby, řešící opravné práce na technologických zařízeních staveb ve správě zadavatele, konkrétně pro koordinaci s projektem „Změna konfigurace kolejiště v dop. D3 Hlučín“.

2. PD – Oprava osvětlení v ŽST Dětřichov nad Bystřicí
Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru a současně pro provedení stavby, řešící opravné práce na technologických zařízeních staveb ve správě zadavatele potřebnou pro zajištění ohlášení nebo stavebního povolení Drážního úřadu se souhlasným stanoviskem či rozhodnutím pokud je toto k zahájení stavby nutné.

3. PD – EOV v žst. Ostrava Bartovice, kunčické zhlaví
Projektová dokumentace pro provedení stavby, řešící opravné práce na technologických zařízeních staveb ve správě zadavatele.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance