Contract: Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 10953
System number: P21V00002001
Contracting authority registration number: 61821330
Date of commence: 23.11.2021
Tender submit to: 14.12.2021 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Předmětem zakázky je zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby „Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa“. Geotechnická činnost bude nepřetržitá v průběhu a po zhotovení stavby a to v rozsahu:
- laboratorní a polní zkoušky,
- monitoring v průběhu stavby,
- kontrolní a dozorová geotechnická činnost,
- kontrolní přepočet stability a sedání
- posouzení rozsahu kontaminovaných zemin a odborný dohled nad odtěžováním
- aktivní účasti na jednáních stavby (IKD = investorský kontrolní den, KJ = koordinační jednání) a odborných poradách

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 1 937 030 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses