Contract: „Prodloužení podchodu v žst. Teplice v Čechách“ „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ – 3. etapa parkoviště P+R

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 10931
System number: P21V00001979
Contracting authority registration number: 61821318
Date of commence: 23.11.2021
Tender submit to: 06.12.2021 13:00

Title, type and description of contract

 • Title: „Prodloužení podchodu v žst. Teplice v Čechách“ „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ – 3. etapa parkoviště P+R
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Předmětem díla je zhotovení Návrhu stavby (studie), Dokumentace pro územní řízení (DUR) pro investiční akce „Prodloužení podchodu v žst. Teplice v Čechách“ a „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ – 3. etapa parkoviště P+R. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti a inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí (UR). Dokumentace bude podkladem pro výběr zhotovitele stavby, z toho důvodu je součástí plnění také vypracování požadavků na výkon a funkci a výkon autorského dohledu projektanta.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 1 884 800 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses