Contract: Linhartovy zast.

Contract information

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 10786
System number: P21V00001834
Contracting authority registration number: 63521110
Date of commence: 13.10.2021
Tender submit to: 22.10.2021 10:00

Title, type and description of contract

 • Title: Linhartovy zast.
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Komplexní oprava stávající budovy železniční zastávky Linhartovy, včetně optimalizace vnitřních prostor a návrhu orientačního systému, oprava zpevněných ploch s napojením na přechod k nástupišti.

Rozsah díla je rozdělen do těchto stavebních objektů či provozních souborů:
SO 01.1 Stavební část
SO 01.2 Elektroinstalace a LPS
SO 02 Oprava zpevněných ploch

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses