Contract: Oprava kolejových brzd v žst. Český Těšín obvod st. 1

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 10761
System number: P21V00001809
Contracting authority registration number: 63521106
Date of commence: 13.10.2021
Tender submit to: 25.10.2021 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Oprava kolejových brzd v žst. Český Těšín obvod st. 1
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Oprava kolejové brzdy KB č. 1 a 2, úprava železničního svršku a kolejové brzdy, výměna znečištěného štěrkového lože, oprava opěrné zídky u KB č. 1 a hranice prostoru kolejových brzd.

Rozsah díla je rozdělen do těchto stavebních objektů či provozních souborů:
PS 01 Kolejové brzdy
SO 01 Správa trati

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses