Public contract: Náklady a výnosy v reportingu REM

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 10609
System number: P21V00001657
Contracting authority registration number: 80121279
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Dynamic purchasing system:
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP
Kategorie DNS: 5. Datový sklad a manažerský reporting
Date of commence: 13.09.2021
Tender submit to: 24.09.2021 08:45

Title, type and description of public contract

 • Title: Náklady a výnosy v reportingu REM
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění je implementace řešení v BW4 pro konsolidaci prezentovaných nákladů a výnosů do logických celků - skupin a následné zobrazení těchto skupin včetně hodnot v již vytvořených reportech v SAC. Součástí plnění je i řešení pro údržbu logických celků - skupin včetně časového hlediska.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Generální ředitelství
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance