Contract: Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a 2,251 trati Čáslav - Třemošnice

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 10056
System number: P21V00001103
Contracting authority registration number: 61821202
Date of commence: 10.06.2021
Tender submit to: 28.06.2021 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a 2,251 trati Čáslav - Třemošnice
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora v přípravě a realizace stavby „Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a 2,251 trati Čáslav - Třemošnice“ jejímž výsledkem bude bezproblémové čerpání finančních prostředků. Základní předpoklad činnosti podpory: všeobecná spolupráce, podpora TDS a správce stavby dle jeho požadavku ve vedení stavby, kontrola oprávněnosti a správnosti faktur, určení způsobilosti popř. nezpůsobilosti jednotlivých položek, součinnost při projednávaní variací či claimů, měsíční monitoring průběhu realizace (vč. finančního plnění), aktualizace SR a další činnosti nutné k splnění podmínek programu.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 750 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses